Thursday, 20 April 2017

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων Individual Fellowships, Δράσεις Marie Skłodowska-Curie

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων Individual Fellowships στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Skłodowska-Curie (MSCA-IF) του Προγράμματος Horizon 2020. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων έχει οριστεί η 14η Σεπτεμβρίου 2017.
Η συγκεκριμένη Πρόσκληση έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη έμπειρων ερευνητών προκειμένου να ενισχύσουν την καριέρα και τις δεξιότητές τους μέσω της κατάρτισης ή μέσω της τοποθέτησής τους για κάποιο χρονικό διάστημα σε άλλη χώρα ή στον ιδιωτικό τομέα. Οι Δράσεις έχουν οριζόντια (“bottom-up”) θεματολογία και είναι ανοικτές σε ερευνητές οποιασδήποτε εθνικότητας, δεδομένου ότι η έρευνα θα διεξαχθεί σε χώρα μέλος ή σε συνδεδεμένη χώρα.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μελετήσουν την Ανοικτή Πρόσκληση στην Πύλη Συμμετεχόντων για το Πρόγραμμα Horizon 2020 καθώς και το σχετικό Guide for Applicants. Για εξειδικευμένη στήριξη και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν με τα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου, κα Λίτσα Κουντουρίδου (email: lkountouridou@research.org.cy, τηλ: 22205020) και κα Κωνσταντίνα Μακρή (email: cmakri@research.org.cy, τηλ: 22205054).
Δωρεάν Υπηρεσία Προεπισκόπησης Προτάσεων
Τα Εθνικά Σημεία Επαφής της Κύπρου θα προσφέρουν όπως και κάθε χρόνο τη δωρεάν υπηρεσία Προεπισκόπησης Προτάσεων που θα υποβληθούν για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση. Η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κειμενογραφικό έλεγχο, εισηγήσεις προετοιμασίας – σχεδιασμού της Πρότασης και επεξήγηση των απαιτήσεων των εντύπων, καθώς και εισηγήσεις για την προσέγγιση της συνολικής στρατηγικής και δομής της Πρότασης.
Για να επωφεληθούν από τη συγκεκριμένη υπηρεσία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετικό αίτημα στα αρμόδια Εθνικά Σημεία Επαφής στο οποίο θα πρέπει να επισυνάπτεται και το προσχέδιο της πρότασης σε μορφή word, τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από την καταληκτική ημερομηνία της Πρόσκλησης.
Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ενώ Προτάσεις που θα υποβληθούν για προεπισκόπηση μετά τις 24 Αυγούστου 2017, θα τύχουν σύντομης προεπισκόπησης με γενικά σχόλια και εισηγήσεις όπου είναι δυνατόν.

Friday, 10 February 2017

Αναζήτηση Συνεργατών «Cultural Literacy of Young Generations in Europe»

Κοινωνική Πρόκληση 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων με Κωδικό CULT-COOP-03-2017 και Θέμα «Cultural Literacy of Young Generations in Europe»
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στo πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και της Κοινωνικής Πρόκλησης 6 «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», έχει ληφθεί αναζήτηση συνεργατών από την Πολωνία, ως ακολούθως:
Οργανισμός: University of Szczecin, Poland
Kωδικός Πρόσκλησης: CULT-COOP-03-2017
Θέμα: Cultural Literacy of Young Generations in Europe
Για την αναζήτηση συνεργατών πατήστε εδώ.
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν άμεσα με το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για την εν λόγω Κοινωνική Πρόκληση κα Κωνσταντίνα Μακρή (Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy, τηλ. 22205054).
Συναφώς, αναφέρεται ότι η Κοινωνική Πρόκληση 6 υποστηρίζει δράσεις που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες και μελλοντικές δυσκολίες που επηρεάζουν την ανάπτυξή της. Αυτό θα γίνει μέσω της απόκτησης μιας καλύτερης κατανόησης των κοινωνικών αλλαγών στην Ευρώπη και του αντίκτυπου τους στην κοινωνική συνοχή. Παράλληλα, επιδιώκεται η ανάλυση και η ανάπτυξη κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ένταξης και διαπολιτισμικής δυναμικής, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της επιστήμης αιχμής και της διεπιστημονικότητας, της τεχνολογικής προόδου και οργανωτικών καινοτομιών. Επιπλέον, η Κοινωνική Πρόκληση 6 στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης των  καινοτόμων κοινωνιών και πολιτικών στην Ευρώπη μέσω της εμπλοκής των πολιτών, των κοινωνικών συνόλων, των επιχειρήσεων και των χρηστών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Παράλληλα, στοχεύει στο να συμβάλει στην κατανόηση της πνευματικής βάσης της Ευρώπης, την ιστορία της και τις πολλές ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές επιρροές, ως πηγή έμπνευσης για τη ζωή μας σήμερα.
Περισσότερες ευκαιρίες δικτύωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα CORDIS και στην ιστοσελίδα του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής (www.net4society.eu) της εν λόγω Κοινωνικής Πρόκλησης.
Επισημαίνεται ότι, όσοι αναζητούν συνεργάτες για συμμετοχή σε προτάσεις του Προγράμματος HORIZON 2020 μπορούν να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και να τα προωθήσουν στο αρμόδιο Σημείο Επαφής και στη συνέχεια θα προωθηθεί, με τη βοήθεια των Εθνικών Σημείων Επαφής, σε πιθανούς ενδιαφερόμενους σε άλλες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Inclusive, Innovative and Reflective Societies», το Πρόγραμμα Εργασίας και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Κωνσταντίνα Μακρή.

Friday, 27 January 2017

Horizon 2020 Science with and for Society - Εκδήλωση Δικτύωσης, 10 Μαρτίου 2017, Βρυξέλλες

Εκδήλωση Δικτύωσης («Brokerage Event») διοργανώνεται στις 10 Μαρτίου 2016 στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) αναφορικά με τις Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Science with and and for Society» του HORIZON 2020, του Προγράμματος Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).
Το Πρόγραμμα «Science with and and for Society» αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων που περιλαμβάνονται στο HORIZON 2020, την οικοδόμηση ικανοτήτων και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία. Μέσα από τις δράσεις που θα υποστηριχθούν αναμένεται ότι η επιστήμη θα γίνει πιο ελκυστική, κυρίως για τους νέους και θα προωθηθεί ο συνδυασμός της επιστημονικής αριστείας με την κοινωνική συνείδηση («social awareness») ​​και την κοινωνική υπευθυνότητα («social responsibility»).
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μετακίνησής τους. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.b2match.eu/horizon-swafs2017. Εγγραφές στο Συνέδριο μπορούν να γίνονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2017.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Προγράμματος Εργασίας «Science with and for Society 2016 - 2017» και τις Οδηγίες Υποβολής Προτάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το Participant Portal ή να επικοινωνούν με την κα Ελεάνα Γαβριήλ, Λειτουργό του ΙΠΕ και Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρο για την εν λόγω θεματική περιοχή (egabriel@research.org.cy, 22205046).
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα για κάλυψη των εξόδων συμμετοχής στη συνάντηση δικτύωσης που δίνεται μέσω του Προγράμματος «Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις Διεθνούς Δικτύωσης» του Ιδρύματος  Προώθησης Έρευνας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Ίδρυμα τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την προγραμματιζόμενη Εκδήλωση. Περισσότερες πληροφορίες και κανονισμοί για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΠΕ εδώ.

Tuesday, 3 January 2017

Ενημέρωση για τη Συμμετοχή της Ελβετίας στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το καθεστώς της Ελβετίας στο Πρόγραμμα «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» έχει αποκατασταθεί μετά από την αναμενόμενη επικύρωση του Πρωτοκόλλου της Κροατίας από το Ελβετικό Κοινοβούλιο (παράταση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στην Κροατία).
Η εξέλιξη αυτή πρακτικά σημαίνει ότι η χώρα συμμετέχει πλήρως σε όλους τους Πυλώνες και τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» ως συνδεδεμένη χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2017. Συνεπώς, οι συμμετέχοντες από την Ελβετία έχουν πλέον τα ίδια δικαιώματα στο Πρόγραμμα με τους συμμετέχοντες από χώρες κράτη - μέλη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στον ακόλουθο διδακτικό τόπο: Swiss Participation in Horizon 2020.
Καθεστώς Μέχρι Τώρα - Ιστορικό
Μερική λύση (15.9.2014 - 31.12.2016)
Το αποτέλεσμα της δημόσιας ψηφοφορίας το 2014 για τη μετανάστευση είχε προκαλέσει κάποιες αβεβαιότητες στην ερευνητική ελβετική κοινότητα αλλά και στα δίκτυα συνεργασίας που σκόπευαν να υποβάλλουν προτάσεις στο εν λόγω Πρόγραμμα. Βρέθηκε μια μεταβατική λύση που επέτρεπε στους ερευνητές από την Ελβετία να συμμετάσχουν σε όλα σχεδόν τα Προγράμματα του «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» μέσω ενός καθεστώτος μερική σύνδεσης. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή τη μεταβατική λύση, η Ελβετία συμμετείχε πλήρως στον Πυλώνα Ι και οι επιτυχημένες προτάσεις λάμβαναν χρηματοδότηση από την Ε.Ε.. Στους Πυλώνες ΙΙ και ΙΙΙ, η Ελβετία συμμετείχε με το καθεστώς Τρίτης Χώρας και ήταν επιλέξιμοι οι φορείς από την Ελβετία να συμμετάσχουν, με την εξαίρεση της Καινοτομίας στις ΜΜΕ, δηλαδή το μέσο για τις ΜΜΕ (SME Instrument) και την Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση Υψηλού Κινδύνου). Ωστόσο, οι επιτυχείς προτάσεις χρηματοδοτούνταν σε εθνικό επίπεδο και όχι από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Monday, 12 December 2016

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Φορέων Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Pan-European Fund(s)-of-Funds Programme) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων


Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει ανακοινώσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για επιλογή «Φορέων Υλοποίησης» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Pan-European Fund(s)-of-Funds Programme).


Το εν λόγω Πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση του ελλείμματος της Ευρώπης σε ίδια κεφάλαια, στον κατακερματισμό της αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων και στην προσέλκυση επιπρόσθετης ιδιωτικής χρηματοδότησης από θεσμικούς επενδυτές. Μέσω του Προγράμματος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα διαθέσει κεφαλαιακή χρηματοδότηση μέχρι 300 Εκ. Ευρώ σε «επί ίσοις όροις» βάση με άλλους επενδυτές σε ένα Επενδυτικό Ταμείο Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Pan-European VC Fund-of-Funds). 


To Πρόγραμμα απευθύνεται σε Φορείς Υλοποίησης (Promoters) που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν και να διαχειριστούν ένα Ταμείο  Αμοιβαίων Επιχειρηματικών Κεφαλαίων το οποίο μεταξύ άλλων θα έχει:


  • Τη δυνατότητα να επιτύχει κρίσιμη μάζα με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός κεφαλαίου μεγέθους τουλάχιστον 500 Εκ. Ευρώ εντός 12 μηνών. 
  • Τη δυνατότητα να αντλήσει επιπρόσθετα κεφάλαια από ανεξάρτητους ιδιώτες επενδυτές σε ποσοστό τουλάχιστον 50% των δεσμεύσεων του Ταμείου.
  •  Έδρα στην ΕΕ και θα διευθύνεται από μία ανεξάρτητη διαχειριστική επιτροπή που θα απαρτίζεται από φυσικά πρόσωπα ή ιδιωτικούς οργανισμούς.
  • Στόχο να επενδύσει: (Ι) τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού σε επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί ή δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, και (ΙΙ) σε τουλάχιστον τέσσερις (4) χώρες-μέλη της ΕΕ, ή συνδεδεμένες χώρες στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ, από τις οποίες οι τρεις (3) τουλάχιστον πρέπει να είναι χώρες-μέλη της ΕΕ 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τους επιλέξιμους φορείς, τις προϋποθέσεις και τους κανονισμούς συμμετοχής, υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου επενδύσεων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Για τυχόν διευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο Λειτουργό του ΙΠΕ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Access to Risk Finance», κ. Μαρίνο Πορτοκαλλίδη (τηλ: 22 205052, e-mail: mportokallides@research.org.cy).

Monday, 21 November 2016

Ενημερωτική Ημερίδα «The H2020 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ Work Programme for 2017» 25 Νοεμβρίου 2016, Λεβέντειος Πινακοθήκη, Λευκωσία

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για το συντονισμό των δραστηριοτήτων για τη συμμετοχή της Κύπρου στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 οργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα με τίτλο «The H2020 ‘Inclusive Innovative and Reflective Societies’ Work Programme for 2017». Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2016 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη (οδός Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5 (πρώην Λεωνίδου) 1097 Λευκωσία, Κύπρος).
Σκοπός της Εκδήλωσης είναι να ενημερωθεί η ερευνητική κοινότητα της Κύπρου για θέματα που αφορούν στο Πρόγραμμα Εργασίας και τις σχετικές Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020.
Ομιλητές θα είναι η Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Halina Walasek (Policy Officer, DG Research & Innovation, Unit B6) καθώς και το Εθνικό Σημείο Επαφής της Κύπρου για το εν λόγω Πρόγραμμα, κα Κωνσταντίνα Μακρή.
Η εγγραφή στην Ενημερωτική Ημερίδα είναι δωρεάν. 
Γλώσσα Ημερίδας: Αγγλική
Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο και το αποστείλετε στο ΙΠΕ το αργότερο μέχρι την 23η Nοεμβρίου 2016 στο ΙΠΕ με τηλεομοιότυπο (22205001) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (horizon2020@research.org.cy).
Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αρμόδια Λειτουργό κα Κωνσταντίνα Μακρή, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα «Inclusive, Innovative and Reflective Societies» του Προγράμματος Horizon 2020 για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της ΕΕ (Τηλ. 22205054, Ηλ. Ταχυδρομείο: cmakri@research.org.cy).

Έρευνα για τη συμμετοχή κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε.

Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας επιθυμεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο έργου με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την αύξηση της συμμετοχής κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, διεξάγεται έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου σε ηλεκτρονική μορφή (Google Forms) η οποία έχει ως στόχο να λάβει τις απόψεις κυπριακών φορέων σχετικά με τη συμμετοχή τους σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ, να εντοπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να λάβει τις εισηγήσεις τους για βελτίωση.

Η συμμετοχή στην έρευνα όσο το δυνατόν περισσότερων ενδιαφερόμενων φορέων είναι καθοριστικής σημασίας για τον ορθό εντοπισμό των προκλήσεων και προβλημάτων και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή κυπριακών φορέων σε Ανταγωνιστικά Προγράμματα και να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα οι ευκαιρίες χρηματοδότησης που δίνονται από Ε.Ε.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς κυπριακούς φορείς οι οποίοι:
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και υλοποίησαν πλήρως το εν λόγω έργο (συμπεριλαμβάνονται οι φορείς που υλοποίησαν περισσότερα από ένα έργα).
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αλλά δεν ολοκλήρωσαν την υλοποίηση του έργου.
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση αλλά συνέχισαν την προσπάθεια υποβολής προτάσεων.
  • Υπέβαλαν πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα η οποία δεν εγκρίθηκε για χρηματοδότηση και σταμάτησαν να προσπαθούν.
  • Είναι επιλέξιμοι φορείς αλλά δεν υπέβαλαν ποτέ πρόταση σε Ανταγωνιστικό Πρόγραμμα ή δεν ενδιαφέρονται να το πράξουν.


Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και όλες οι απαντήσεις θα τύχουν της δέουσας εμπιστευτικότητας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, το οποίο είναι στην αγγλική γλώσσα, δεν αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 λεπτά. Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο είναι προσβάσιμο μέσω Google Chrome, Mozilla Firefox και Safari.

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση και υποβολή του ερωτηματολογίου είναι η Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου.

Σύνδεσμος για το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο:

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες η διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα Εθνικά Σημεία Επαφής (ΕΣΕ) στο ΙΠΕ (τηλ.: 22205050, email: horizon2020@research.org.cy).